Ett liv som gris

Ett liv som gris 2015

Stöd vårt arbete

  • Vårt arbete för djuren är inte möjligt utan våra supporters och vi hoppas att fler vill stödja våra kampanjer genom att bli månadsgivare.
  • SMS:a START DJUR100 till 72370 för att donera 100 kronor i månaden eller START DJUR50 till 72370 för att donera 50 kronor varje månad till Djurrättsalliansen livsviktiga arbete.
  • Du kan också donera direkt till vårt plusgirokonto 42 54 11-6.
Du är här: Startsidan Kritiska röster Djurskyddsinspektören

Bevittnat...

" Ett flertal grisar har gigantiska navelbråck. De är så stora att de nästan släpar i marken. "

Sälboda Gård, Arvika


Djurskyddsinspektören

Skriv ut
AddThis Social Bookmark Button

Som djurskyddsinspektör under drygt 30 år var mitt jobb att försöka se till att djurskyddslagen efterlevdes ute på gårdarna. Den säger att alla djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom samt att djur har rätt att utöva sitt naturliga beteende. Lagen är en kompromiss mellan djurskydd och ekonomi, men det är djuren som drar det kortaste strået i den kompromissen.

Griskultingar får kastreras utan bedövning och grisar kan inte få utlopp för ett naturligt beteende då de inte kan böka på ett betonggolv. De tekniska utgödslingssystemen omöjliggör för många grisstallar att ha tillräckigt med strömedel. Grisen är ett intelligent djur, som vistas i stimulansfattig miljö och det är tveksamt om det överensstämmer med lagens intentioner.

Vid oanmälda inspektioner är det få grisgårdar där djuren har tillräckligt med halm för att kunna böka och ligga mjukt. När man projekterar nya grisstallar sker det i från djurskyddsbestämmelsers mininivå. Det är inte optimalt för djuren, men kostnadseffektivt då det är fråga om att producera mesta möjliga till minsta möjliga kostnad.

I många slaktsvinstallar har svinskötarna andningsskydd och hörselskydd vilket vittnar om att miljön inte heller är bra för djuren – som vistas där ständigt. Det kan konstateras att en stor del av våra slaktsvin har påvisbara lungförändringar vid slakt.

De människor som sysslar med grisuppfödning befinner sig i ett system och gör så gott de kan, de gör helt enkelt som alla andra. De levererar en produkt som samhället efterfrågar, enligt samhällets bestämmelser. Konsumenten saknar ofta kunskap och valfrihet och väljer den billigaste, storskaligt producerade och industrialiserade varan framför en dyrare produkt som kommer från djur som kunnat utöva ett naturligt beteende under sin livstid.

Göran Gustavsson, djurskyddsinspektör under 30 år

 

Ett liv som gris

Under två års tid har aktivister från Djurrättsalliansen besökt närmare hundra slumpvis utvalda grisgårdar. Det är omkring en tiondel av Sveriges alla grisfarmer. Vårt undersökningsmaterial består av allt från stora industrifarmer till små familjegårdar. På varje gård har vi med hjälp av videokameror, kameror och anteckningsblock dokumenterat de övergrepp och lagbrott vi har sett.

Det omfattande material som vi samlat in ligger till grund för den här kampanjen. Våra betraktelser ger en oroväckande bild av de svenska grisarnas verklighet – en vardag präglad av tristess, sjukdomar och hårda betonggolv.

Följ med Djurrättsalliansen bakom köttfabrikernas stängda dörrar och ta del av våra avslöjanden.

Vågar du se sanningen?

Våra sociala medier

Bli fan till Djurrättsalliansen på Facebook, eller bli vän med oss på MySpace. Skriv gärna upp dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev. Missa heller inte våra RSS-flöden:

Om Djurrättsalliansen

Djurrättsalliansen är en rikstäckande djurrättsorganisation som utgörs av lokalgrupper i olika städer. Det är våra aktiva medlemmar som driver och utgör Djurrättsalliansen. En stor del av Djurrättsalliansens kampanjer och material bygger på det arbete som vår researchgrupp utför. Syftet med den är att avslöja och motverka djurplågeri i alla dess former.

Allt arbete är oavlönat och alla donationer går oavkortat till arbetet för djuren.

Kontakta oss

  • Djurrättsalliansen
    Box 2107, 128 23 Skarpnäck
  • Telefon: 072-300 39 00
  • info@ettlivsomgris.se
  • Plusgiro: 42 54 11-6